Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Бизнес кредити до 100 000 лева

Програмата Кредити бизнес енергия до 100 000 лева е разработена с помощта на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в изпълнение на Програмата за финансиране на малки и средни предприятия на Европейския Съюз. Този кредитен продукт се предоставя от Обединена Българска Банка (ОББ).

Съвместно разработеният Модел за оценка на бизнеса, дава незабавна и обективна оценка по искането за кредит и позволява на ОББ да предостави на клиента първоначален отговор до 24 часа след подаването на искането за кредит. Моделът за оценка, е прозрачен и обективен, гарантиращ че всички клиенти ще бъдат оценявани по един и същи начин във всички клонове на ОББ.

Сума
до 100 000 лева
Валута
лева, евро или щатски долари
Кредитополучатели
фирми, свободни професии, занаятчии и земеделски производители
Цел на кредита
за оборотни средства – оборотен срочен кредит, кредитна линия, овърдрафт
за инвестиции – инвестиционен кредит
Срок на кредит
до 10 години за инвестиционни кредити
до 5 години за оборотни средства

Погасяване
равни месечни вноски по главница
Лихва
Базисен Лихвен Процент на ОББ (в лева, евро или щатски долари) + надбавка от 1.8% до 4.8%
Обезпечение
недвижим имот, машини, транспортни средства, стоки
150% от размера на кредита