Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Експресен потребителски кредит

Ако Вашите планове не търпят отлагане, сега можете да се възползвате от Експресен потребителски кредит.

С него можете да разчитате на:

Бърз отговор – в рамките на 2 работни часа*
Ускорено усвояване на средствата – до 1 работен час, след одобрение и подписване на договор за кредит**
Получаване на SMS уведомление за изготвено становище по вашето искане за кредит
Предлагаме Ви още:

Опция Флекси – възможност за гъвкаво погасяване на кредита
Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма „Защита на плащанията“****
Експресният потребителски кредит можете да използвате за:

Посрещане на извънредно възникнали разходи
Вашият дом – неотложни ремонти и покупки
Заплащане на капаро и др.

Параметри:

Размер – от 500 до 20 000 лв.
Срок – до 7 години
Валута – лева
Лихвени условия
Лихвени проценти в лева
от 9% до 10,45% при превод на работна заплата в банката
от 12,70% до 14,20% без превод на работна заплата в банката
ГПР е 11,79 % за потребителски кредит в лева, с размер 15 000 лв., за срок от 84 месеца, с променлив годишен лихвен процент 10,45% при превод на работна заплата по сметка в банката и с включени такси и комисиони, описани в раздел Такси и комисиони. Общата дължима сума по кредита е 21 616,61 лв., месечната вноска е 252,52 лв.

Такси и комисиони:

Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 2,50 лв.
Такса за разглеждане на искане за кредит – в зависимост от исканата сума, платима на два етапа:*

Искана сума в лева Такса в лева
от 500 до 6 000                     95.00
от 6 001 до 15 000              195.00
от 15 001 до 20 000           295.00

Банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането, да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище относно подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи.