Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Кредит Жилище

Предназначение на Кредит Жилище от Алианц Банк:

 – За рефинансиране на съществуващи кредити в други банки. 
–  За покупка и строителство на жилищен имот, магазин, ателие, офис, кабинет. 
–  За текущи нужди.

Информация за Кредит Жилище от Алианц Банк:

 – Срок на кредита: от 5 до 30 години. 
–  Размер на кредита: до 250000 евро / 500000 лева. 
–  Финансиране на кредита: до 80% от стойността на имота. 
–  Обезпечение на кредита: Недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда (апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет и др.) със степен на завършеност не по-ранна от „груб строеж“ (акт 14). 
–  Специалните условия са валидни при превод на работна заплата и ползване на допълнителни услуги: дебитна карта, безплатна регистрация за интернет банкиране, SMS известяване, кредитна карта.

Предимства на Кредит Жилище от Алианц Банк:

 – Лихва от 4,9% в лева и евро при рефинансиране. 
–  Лихва от 5,2% в лева и евро за нов кредит. 
–  Безплатни застраховки Имущество и Живот за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства. 
–  Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит. 
–  Безплатната застраховка Живот е при условие,че кредитополучателят отговаря на изискванията на ЗАД Алианц България Живот.

Формиране на лихва за Кредит Жилище от Алианц Банк:

Лихвата се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. 

Референтният лихвен процент е пазарен индекс – 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро, чиято стойност се изчислява два пъти годишно – на 1 януари и 1 юли, чрез усредняване на ежедневните стойности за периода от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември.

Допълнителна информация за Кредит Жилище от Алианц Банк:

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

Полезно: Кредитен калкулатор за потребителски кредит, жилищен кредит и ипотечен кредит

Предназначение: За изчисляване на приблизителните стойности на месечната Ви погасителна вноска.