Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Алианц Банк »

Алианц Банк

„Алианц“ АД е застрахователен концерн със седалище в Мюнхен, Бавария, Германия. Холдингът и неговите дъщерни компании работят по целия свят под името Allianz Group.
Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно
застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.
През годините Алианц България се е доказала като надежден партньор за своите клиенти. Компанията предлага комплексни финансови решения, чиято цел е удовлетворяване потребностите на клиентите.
Компании от групата на Алианц България:
ЗАД Алианц България – общо застраховане;
ЗАД Алианц България Живот – животозастраховане;
ЗАД Енергия – застраховане на енергийния сектор;
ПОД Алианц България – допълнително задължително и допълнително доброволно
пенсионно осигуряване;
Алианц Банк България – пълно банково обслужване;
Алианц Лизинг България – лизинговане на автомобили, машини и оборудване.