Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Първа инвестиционна банка »

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка (ПИБ) е българска търговска банка със седалище в София, основана през 1993 г.
Първа инвестиционна банка извършва банкова дейност на територията на България, както и сделки в чужбина. ПИБ е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и инвестиционен посредник.
Предлагани финансови продукти и услуги Клиентите на Първа инвестиционна банка попадат в следните групи: частни лица; микро, малък и среден бизнес; корпоративен бизнес и институции.
Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката ще продължи да развива високотехнологични решения, предоставящи възможности на нейните клиенти да банкират от всяка точка на света и по всяко време.