Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

ОББ »

ОББ

Обединена Българска Банка е учредена през 1992 година посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. ОББ предлага богата гама от банкови продукти както за физически, така и за юридически лица. Банкови услуги: кредити в лева и чуждестранна валута, депозити в лева и чуждестранна валута, валутни операции, бързи и експресни вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за корпоративни клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни банкови карти, инкасови на парични средства, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа, депозитарни/попечителски услуги, парични преводи чрез Western Union