Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Пощенска банка »

Пощенска банка

Пощенска банка e модерна универсална банка, предлагаща иновативни продукти и технологични решения на своите клиенти. Банката заема водещо място на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране, и попечителски услуги за местни и чуждестранни институционални клиенти.