Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Потребителски кредит ОББ

Какво представлява Потребителски кредит ОББ?

Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Какви са предимствата на Потребителски кредит ОББ?
 • Време – бърза и улеснена процедура за отпускане
 • Предимство – купувате или покривате други Ваши нужди, когато Ви е необходимо, без да изчаквате да спестите съответната сума
 • Улеснение – ефективно управлявате финансовите си ресурси
 • Гъвкавост – можете да ползвате заема на части
 • Удобство – заемате сума в размер и за период според Вашите нужди и желания (максимален период: 10 години)
 • Без такса при предсрочно погасяване
 • Възможност за включване в животозастрахователна програма „Защита на кредита”
 • При активиране на „Защита на кредита”, в случай на смърт,  пълна или временна трайна нетрудоспособност, застрахователят изплаща задължението по кредита

Условия на Потребителски кредит ОББ?

До 20 000 лв.:
 • до 20,000 лева
 • Възраст на клиента – между 20 и 70 годишна възраст/
 • Максимален срок:
  –   До 5 000 лв –  6 години
  –  От  5 001 до 10 000 – 8 години
  –  От 10 001 до 20 000 – 10 години
 • Лихвен процент: информация за лихвените нива по предлаганите продукти можете да получите във всеки клон на ОББ
 • Според Вашето желание погасяването може да се извършва на равни вноски, или с равни плащания по главницата и намаляваща лихва
Без ограничение на размера – в зависимост от размера на обезпечението:
 • Обезпечение: залог върху вземане – депозит в ОББ или ДЦК
 • Максимален срок: 10 години
Какви допълнителни предимства Ви дава Потребителски кредит ОББ?

Имате възможност за:

 • Усвояване – еднократно или на траншове;
 • Частично или пълно предсрочно погасяване.
Необходими документи
 • Молба-декларация за отпускане на Потребителски кредит;
 • Лична карта;
 • Документ за доход