Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Потребителски кредит с отговор до 2 часа

- Кредит със сума до 7 000 лева
– Без поръчител
– Без превод на работна заплата в банката
– Лихвен процент, фиксиран за първата година и базиран на пазарен индекс – 6-месечен Sofibor плюс надбавка за оставащия срок на кредита
– Срок за изплащане до 7 години
– Възможност за предсрочно погасяване – Без такса по всяко време
– Улеснена и съкратена процедура на отпускане на кредита

Необходими документи при кандидатстване

  • Документ за самоличност
  • Документи по образец на Райфайзенбанк – Искане за кредит

Искането за кредит подлежи на одобрение съгласно условията на Райфайзенбанк за кредитиране на физически лица.

Придайте форма на своите желания и осъществете Вашите предстоящи покупки с потребителски кредит с отговор до 2 часа

  • Лихвен процент, базиран на пазарен индекс след първата година
  • Без такса за предсрочно погасяване по всяко време от усвояването на кредита
  • Ползване на застраховка на кредитните вноски, покриваща целия срок на кредита
  • Ползване на пакет „Комфорт” с поне едно комунално плащане и регистрация за Райфайзен Онлайн
  • Превод на работната заплата в Банката
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година