Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Потребителски кредит срещу залог на парични средства

Посочените примерни примери в таблицата по-долу се отнасят за кредит в размер на 2 500 евро или 5 000 лева със срок на погасяване 5 год., при условие, че кредитът и депозитът, предложен за обезпечение, са в една и съща валута. Дължима такса за разглеждане на искането за кредит – 20 евро/ 40 лева. Такса за откриване на разплащателна сметка 2 евро/5 лева, месечна такса за обслужване на сметката 1.10 евро/ 1.70 лева. Депозитът, предложен за обезпечение е стандартен срочен депозит за срок от 12 месеца /1 год./, с лихвен процент съгласно лихвен бюлетин за физически лица в сила от 01.09.2014 г. Общата дължима сума в края на срока на кредита е в размер на 2 850.40 евро или 5 671.80 лева.

Размер на кредита Срок/години Лихвен процент Месечна погасителна вноска ГПР
2500 евро 5 4.00% 46.04 евро 5.46%
5000 лева 5 4.00% 92.08 лева 5.24%

Спестявайте изгодно с Депозити в Райфайзенбанк, а при нужда от средства ние ще Ви предоставим бързо и лесно финансиране при промоционални условия.

 

Параметри на потребителския кредит
Валута Лева и евро
Размер на кредита – без ограничение в зависимост от предложеното обезпечение
  • До 90%, когато за обезпечение служи депозит в български лева или евро и валутата на кредита е лева
  • До 90%, когато за обезпечение служи депозит в евро и валутата на кредита е евро
  • До 70%, когато за обезпечение служи депозит в български лева и валутата на кредита е евро
  • До 80%, когато за обезпечение служи депозит в щатски долари и валутата на кредита е щатски долари
Срок Срок: от 1 месец до 10 години
Такси и комисиони Съгласно Условия по кредитни продукти за физически лица
Годишни лихвени проценти
  • Когато кредитът е във валута, еднаква с валутата на депозита – годишният лихвен процент е равен на лихвения процент по депозита + 3% надбавка
  • Когато кредитът е във валута, различна от валутата на депозита – годишният лихвен процент се определя по договаряне